Adviesraad

In het voorjaar 2017 heeft er een bestuurlijke reorganisatie plaatsgevonden. Voorheen werd het bestuur van Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof geadviseerd door de adviesraad van de Koningin Wilhelminahof. De Adviesraad beoordeelde het beleid van het bestuur en gaf gevraagd of ongevraagd adviezen. In de adviesraad participeerden personen op persoonlijke titel, en afgevaardigden van de plaatselijke kerkenraden.

Een aantal leden van de adviesraad, waaronder de afgevaardigden van de plaatselijke kerkenraden, hebben na de bestuurlijke reorganisatie zitting genomen in het breed bestuur van Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof.deze website is mede mogelijk gemaakt door: