Enter Title

Financieel verslag 2013 (samenvatting)

Balans per 31 december 2013   in € (euro)

AKTIVA

 

 

Te ontvangen bedragen

 

 

   Rente en Donaties

569,84

 

Liquide middelen

58.311,91

 

 

 

58.881,75

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

58.881,75

 

 

Staat van baten en lasten 2013

 

 

 

 

Resultaat

BATEN

 

 

 

Rente spaarrekening

569,84

 

Fondsen werven dmv acties

878,92

 

Donaties en giften

4.864,00

 

Totaal Baten

6.312,76

LASTEN

 

 

 

Bankkosten, kantoorartikelen, e.d.

263,82

 

Bijdragen activiteiten ouderen

1.723,55

 

Inventarissen t.b.v. welzijn ouderen

187,57

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

70,92

 

Niet ontvangen donaties

84,60

 

Batig saldo

3.982,30

 

Totaal Lasten

6312,76

deze website is mede mogelijk gemaakt door: