Enter Title

Financieel verslag 2018 (samenvatting)

Balans per 31 december 2018   in € (euro)

AKTIVA

 

 

Te ontvangen bedragen

 

 

   Rente en Donaties

20.41

 

Liquide middelen

85949,18

 

 

 

85969.59

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

85969,59

 

 

Staat van baten en lasten 2018

 

 

 

 

Resultaat

BATEN

 

 

 

Rente spaarrekening

20,41

 

Fondsen werven dmv acties

1806,77

 

Donaties en giften

2947,20

 

Totaal Baten

4774,38

LASTEN

 

 

 

Bankkosten, kantoorartikelen, e.d.

468,13

 

Bijdragen activiteiten ouderen

6548,34

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

78,00

 

Onderhoud AED servicecontract
128,79

 

Batig saldo

-2448.88

 

Totaal Lasten

4774,38

 


deze website is mede mogelijk gemaakt door: