Enter Title
      

Financieel verslag 2012 (samenvatting)

Balans per 31 december 2012   in € (euro)

AKTIVA

 

 

Te ontvangen bedragen

 

 

   Rente en Donaties

809,61

 

Liquide middelen

54.089,84

 

 

 

54.899,45

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

54.899,45

 

 

Staat van baten en lasten 2012

 

 

 

 

Resultaat

BATEN

 

 

 

Rente spaarrekening

725,01

 

Fondsen werven dmv acties

1.518,77

 

Donaties en giften

5.312,35

 

Meeropbrengst hartreanimatie

55,82

 

Totaal Baten

7.611,95

LASTEN

 

 

 

Bankkosten, kantoorartikelen, e.d.

505,60

 

Bijdragen activiteiten ouderen

1.278,55

 

Inventarissen t.b.v. welzijn ouderen

247,72

 

Restitutie WA verzekering

-50,30

 

AED service contract

165,41

 

Batig saldo

5.464,97

 

Totaal Lasten

7.611,95

       
       

           
                   
                 
         
         
                  
                  
                    
               
               
              

   

       

                
                 
       
        
                   
                
                    
        
     
               
       
     
     

          

deze website is mede mogelijk gemaakt door: