Enter Title

Financieel verslag 2014 (samenvatting)

Balans per 31 december 2014   in € (euro)

AKTIVA

 

 

Te ontvangen bedragen

 

 

   Rente en Donaties

412,11

 

Liquide middelen

61.897,70

 

 

 

62.309,81

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

62.309,81

 

 

Staat van baten en lasten 2014

 

 

 

 

Resultaat

BATEN

 

 

 

Rente spaarrekening

412,11

 

Fondsen werven dmv acties

1.814,05

 

Donaties en giften

3.696,00

 

Totaal Baten

5.922,16

LASTEN

 

 

 

Bankkosten, kantoorartikelen, e.d.

377,97

 

Bijdragen activiteiten ouderen

2.043,64

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

72,49

 

Batig saldo

3.428,06

 

Totaal Lasten

5.922,16

deze website is mede mogelijk gemaakt door: