Enter Title
Toelichting op de jaarrekening 2014 (en begroting 2015)
Per 31.12.2014 waren er  258 donateurs.  8 minder dan vorig jaar.
Stichting Vrienden kon 2014 afsluiten met een batig saldo van € 3428,06
De huis aan huis verkoop van sinaasappels leverde een netto resultaat op van € 974,50
De zomermarkt is ook dit jaar weer goed bezocht en leverde een netto resultaat op van € 168,66
Dit is niet het werkelijke resultaat. Er is geen rekening gehouden met voorraad.
De collecte van de zangavond was € 643,35. Dit bedrag komt geheel  ten gunst van de kas van Stichting Vrienden. 
Wat betreft de computercursus: deze omvat het jaar 2013+2014.
De financiering van welzijnsactiviteiten omvatte een bedrag van € 2043,64
(= 81 % van de totale uitgaven)
Wat betreft de rente: deze was aan het begin van het jaar 0,9 % en isin de loop van het jaar gedaald naar 0,6 %.
De bankkosten zijn erg hoog. Door het instellen van digitale afschriften zullen deze kosten in 2015 beduidend lager zijn.

deze website is mede mogelijk gemaakt door: