Enter Title

Financieel verslag 2015 (samenvatting)

Balans per 31 december 2015   in € (euro)

AKTIVA

 

 

Te ontvangen bedragen

 

 

   Rente en Donaties

291,10

 

Liquide middelen

63.390,21

 

 

 

63.681,31

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

63.681,31

 

 

Staat van baten en lasten 2015

 

 

 

 

Resultaat

BATEN

 

 

 

Rente spaarrekening

291,10

 

Fondsen werven dmv acties

1.005,25

 

Donaties en giften

3.389.32

 

Totaal Baten

4.685,67

LASTEN

 

 

 

Bankkosten, kantoorartikelen, e.d.

568,40

 

Bijdragen activiteiten ouderen

2.672,09

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

73,68

 

Batig saldo

1.371,50

 

Totaal Lasten

4.685,67

deze website is mede mogelijk gemaakt door: