Enter Title
Toelichting op de jaarrekening 2015 (en begroting 2016)
Per 31.12.2015 waren er  253 donateurs.  5 minder dan vorig jaar. De recente ontwikkeling in het aantal
donateurs is niet gunstig en wordt als volgt weergegeven:
1.1.2010 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016
Aantal 273 284 281 274 266 258 253
Indices 100,0 104,0 102,9 100,4 97,4 94,5 92,7
Het bedrag dat onder donaties en giften staat, is inclusief € 578,66 van een collecte zangavond De Beek.
Stichting Vrienden kon 2015 afsluiten met een batig saldo van € 1371,50
De huis aan huis verkoop van sinaasappels leverde een netto resultaat op van € 905,25
Aan de zomermarkt is dit jaar niet deelgenomen. Er was geen zangavond.
De groei van het eigen vermogen vlakt sterk af, vergeleken bij eerdere jaren:
x € 1000 1.1.2010 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016
Eigen v. 40,6 45,4 49,4 54,8 58,7 62,3 63,7
Indices 100,0 111,8 121,6 135,0 144,9 153,3 156,7
De financiering van (in)directe welzijnsactiviteiten omvatte een bedrag van € 2672,09
(= opnieuw 81% van de totale uitgaven - waarin ook de kosten van een bankje in de entree en 
een bijdrage in de eindejaarsgeschenken zijn opgenomen)
De bankkosten zijn inderdaad minder geworden.

deze website is mede mogelijk gemaakt door: