Enter Title

Financieel verslag 2016 (samenvatting)

Balans per 31 december 2016   in € (euro)

AKTIVA

 

 

Te ontvangen bedragen

 

 

   Rente en Donaties

110,63

 

Liquide middelen

63.793,15

 

 

 

63.903,78

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

63.903,78

 

 

Staat van baten en lasten 2016

 

 

 

 

Resultaat

BATEN

 

 

 

Rente spaarrekening

110,63

 

Fondsen werven dmv acties

1.429,79

 

Donaties en giften

2.853,50

 

Totaal Baten

4.393,92

LASTEN

 

 

 

Bankkosten, kantoorartikelen, e.d.

442,47

 

Bijdragen activiteiten ouderen

2930,48

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

74,16

 

Bijdrage inventaris beamer

724,34

 

Batig saldo

222,47

 

Totaal Lasten

4.393,92

deze website is mede mogelijk gemaakt door: