Enter Title
Toelichting op de jaarrekening 2016  (en begroting 2017)
Per 31.12.2016 waren er  246 donateurs.  7 minder dan vorig jaar. De recente ontwikkeling in het aantal
donateurs was derhalve nog niet om te buigen:
1.1.2010 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017
Aantal 273 284 281 274 266 258 253 246
Indices 100 104 103 100 97 95 93 90
Gelukkig kan vanaf 2017 met een relatief flink aantal nieuwe donateurs worden rekening gehouden.
Stichting Vrienden kon 2016 afsluiten met een batig saldo van € 222,47. Ondanks de tweejaarlijse zangavond
kon niet hoger worden gescoord, vanwege de aanschaf van een beamer die ten laste van de winst is gebracht.
De huis aan huis verkoop van sinaasappels was hoger dan in 2015. Leverde een netto resultaat op van € 905,25.
De geringe vermogensaanwas is voor 50% toe te schrijven aan de ontvangen rente op  de BedrijfsTelerekening
De groei van het eigen vermogen lijkt in 2016 tot stilstand te zijn gekomen:
x € 1000 1.1.2010 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017
Eigen v. 40,6 45,4 49,40 54,8 58,7 62,3 63,7 63,9
Indices 100 112 122 135 145 153 157 157
De financiering van (in)directe welzijnsactiviteiten omvatte een bedrag van € 2930,48 (= nu zelfs 85% van de
totale uitgaven, exclusief beameraanschaf (is eigenlijk een investering). Inclusief beamer zou het 70% geweest
zijn.
In de begroting is toch een zangavond opgenomen, om het benodigde welzijnsbudget niet tekort te doen.

deze website is mede mogelijk gemaakt door: