Enter Title

Financieel verslag 2017 (samenvatting)

Balans per 31 december 2017   in € (euro)

AKTIVA

 

 

Te ontvangen bedragen

 

 

   Rente en Donaties

13,03

 

Liquide middelen

85536,10

 

 

 

85536,10

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

85549,13

 

 

Staat van baten en lasten 2017

 

 

 

 

Resultaat

BATEN

 

 

 

Rente spaarrekening

13,03

 

Fondsen werven dmv acties

879,59

 

Donaties en giften

2847,20

 

Totaal Baten

3739,82

LASTEN

 

 

 

Bankkosten, kantoorartikelen, e.d.

543,16

 

Bijdragen activiteiten ouderen

3424,27

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

77,04

 

 

Batig saldo

304,65

 

Totaal Lasten

3739,82

deze website is mede mogelijk gemaakt door: