Enter Title

Toelichting op de jaarrekening 2017 ( en begroting 2018)

Per 31.12.2017 waren er 259 donateurs: 13 meer dan vorig jaar. Deze toename was in de jaarrekening van 2016 reeds voorzien. Zoals blijkt uit onderstaand schema, is het niveau van 3 jaar geleden weer bereikt!


  1.1.2010 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017  1.1.2018
 Aantal 273 284 281 274 266 258 253 246 259
 Indices 100 104 103 100 97 95 93 90 95


Stichting Vrienden moet 2017 afsluiten met een nadelig saldo van €304,65. De gemiddelde donateursopbrengst zakte met 5% naar €11 per jaar. 

Er is bijna €500,- meer besteed aan de kerndoelen, nl. welzijnsactiviteiten (17%),

Het aandeel van deze uitgaven was opnieuw 85% van de totale kosten.


De BedrijfsTelerekening leverde vrijwel geen rente mee op(0,02%).

 

 x € 1000  1.1.2010 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017  1.1.2018
 Eigen V. 40,6 45,4 49,4 54,8 58,7 62,3 63,7 63,9 63,6
Indices 100 112 122 135 145 153 157 157
157

In mei 2017 werd overeengekomen met de Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof dat door deze Stichting ontvangen giften, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten ten bate komen van de SV, zij het dat deze bedragen beschikbaar blijven van, en opvraagbaar blijven door de SKWH. In de jaarrekening van de SV zijn deze 'gelabelde' tegoeden opgenomen als een bestemmingsreserve. Het doorgestorte bedrag op 29-12 wordt in 2018 overgeboekt naar de Meerkeuze Sparenrekening en is als zodanig opgenomen als 'korte' schuld.


In de begroting is ruimte gecreëerd voor bestuurlijke ambities die een batig saldo dichterbij brengen.  

deze website is mede mogelijk gemaakt door: