In Uddel en directe omgeving bieden diverse instanties hun diensten aan op het gebied van Welzijn, Zorg en Wonen. Voor een zo goed mogelijk aanbod is onderling contact en overleg bevorderlijk voor hen die gebruik moeten of willen maken van deze diensten. De betrokken partijen komen onder leiding van de Gemeente Apeldoorn en onder begeleiding van een deskundige enkele malen per jaar bijeen. Voor dit overleg is er een plan opgesteld. Daarin staan afspraken wat men met elkaar nastreeft. Tijdens een overleg wordt nagegaan hoe het met de afspraken in het plan staat en of het plan bijgesteld moet worden. Op deze wijze wordt de service op het gebied van welzijn, zorg en wonen zo goed mogelijk afgestemd op de behoefte in een bepaald gebied, in dit geval in Uddel. Vandaar dat dit Woonservicegebied Uddel wordt genoemd.

Het doel van de deelnemers in het Woonservicegebied Uddel is:

Doel is dat bewoners – jong, oud, ziek of gezond - prettig wonen in Uddel en dat zij – ook als ze zorgbehoeftig zijn of worden - in staat gesteld worden zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in een zelf gekozen woonsituatie.

deze website is mede mogelijk gemaakt door: