Oog voor elkaar voor nu en later.

Bij de Koningin Wilhelmina Hof is het doel dat bewoners – jong, oud, ziek of gezond - prettig wonen in Uddel en dat zij – ook als ze zorgbehoeftig zijn of worden - in staat gesteld worden zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in een zelf gekozen woonsituatie.

Doneer jouw gift en steun de Koningin Wilhelmina Hof.
 
96% behaald
Koningin Wilhelmina Hof

De Koningin Wilhelmina Hof is een ontmoetingsplek voor inwoners van Uddel en omgeving. Het beheer ervan en coördinatie van de activiteiten die er plaatsvinden vallen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof (opgericht in 1996).
In of vanuit de Koningin Wilhelmina Hof vinden veel activiteiten plaats. Elk half jaar wordt er een nieuwsbrief uitgebracht. Ook in deze nieuwsbrief worden de activiteiten voor het komende half jaar weergegeven.

201105_Oude handen foto Home.jpg

Stichting Vrienden

Stichting Vrienden heeft een redelijk aantal donateurs. Jaarlijks staat de stichting op de zomermarkt om nieuwe donateurs te werven. Ook wordt er Wilhelmina pepermunt verkocht. Daarnaast worden er ieder jaar nieuwe activiteiten bedacht.

Meer over het bestuur

Het treffen van voorzieningen en het verlenen van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn ten behoeve van Uddel en naaste omgeving: voor alle dorpsbewoners die zorg nodig hebben, in het bijzonder voor de oudere inwoners die extra zorg nodig hebben, waarbij voornamelijk wordt beoogd de noodzaak tot een beroep op intramurale zorg buiten het dorp te voorkomen dan wel uit te stellen. Het beheer van en de activiteiten in en rond de Koningin Wilhelmina Hof vragen om een goede organisatie. Een van de belangrijkste redenen is dat het geheel vooral draait op een groot aantal vrijwilligers.

De gehele organisatie is dan ook gericht op het bieden van hulp, afgestemd op de persoonlijke situatie van hem of haar die hulp nodig heeft. En waar veel personen meedraaien in een organisatie, moet er voldoende aandacht zijn voor coördinatie en afstemming.

225